• dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení
  • dodávka a montáž klimatizačných zariadení
  • dodávka a montáž nerezových komínových systémov
Naše služby Požičovňa stavebnej mechanizácie a práce mini bagrom
Služby

dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení vrátane merania a regulácie

dodávka a montáž nerezových komínových systémov

dodávka a montáž zámočníckych výrobkov

pravidelné prehliadky a údržba komínových systémov podľa vyhlášky 401/2007 Z. z.

odborné prehliadky, servis a revízia požiarnych klapiek a stenových uzáverov

servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení vrátane ich merania a regulácie

protipožiarna a tepelná izolácia vzduchotechnických zariadení

dodávka všetkých druhov filtrov a filtračných vložiek pre vzduchotechnické zariadenia

konzultácie a poradenstvo v oblasti technického zabezpečenia budov, návrh jednotlivých zariadení so zabezpečením projektovej dokumentácie

monitoring a diagnostika komínov, vzduchotechnického potrubia pomocou kamerovej techniky

revízia klimatizačných zariadení podľa zákona č. 286/2009 a vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 (F – plyny)

Referencie

Kliknutím na obrázok sa Vám otvorí fotogaléria.

Referencie AXIMA SK
Profil
Servis

Čo Vám zabezpečí pravidelná údržba a servis?

 

predĺži životnosť vzduchotechniky a klimatizačných zariadení

 

prispieva k bezporuchovej prevádzke zariadenia

 

zníži pravdepodobnosť neočakávaných porúch

 

šetrí spotrebu energie

 

šetrí finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy alebo výpadky prevádzky

 

zvlášť pri komínových systémoch zabezpečuje bezproblémový ťah a tesnosť komína

Vedúci technik servisných činností:

 

mobil: +421 910 971 701
email: servis@tzb-axima.sk

Vitajte na internetovej stránke obchodných partnerov AXIMA SK a AXIMA TZB, s.r.o.

 

Firma AXIMA SK bola založená v roku 2003 a o štyri roky neskôr prešla zmenou právnej formy – živnostenské podnikanie nahradila spoločnosť s ručením obmedzeným. Naším prvoradým cieľom je vybudovať stabilnú, spoľahlivú a konkurencieschopnú spoločnosť v oblasti poradenstva a projekcie spojenej s výberom optimálnych riešení a vypracovaním projektovej dokumentácie, dodávky a montáže vzduchotechniky vrátane MaR, dodávky a montáže klimatizácií a dodávky a montáže nerezových komínových systémov. Samozrejmosťou je poskytovanie spoľahlivého a profesionálneho záručného a pozáručného servisu, ako aj pravidelnej prehliadky a údržby.

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je predovšetkým dodávka vzduchotechniky, klimatizácií a nerezových komínových systémov.  Spoločnosť je zameraná na maloobchod aj veľkoobchod. Našou konkurenčnou výhodou je rýchlosť, flexibilita a cena za ponúkané služby. Filozofiou spoločnosti je čo najlepšie uspokojiť potreby našich zákazníkov a z hľadiska kooperácie byť nie najväčším, ale najlepším partnerom na slovenskom a európskom trhu.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

 

 

Kontaktujte nás
Partneri

AXIMA TZB, s.r.o.

Staničná  913, 952 01 Vráble

mobil: +421 905 261 720

email: axima@tzb-axima.sk

Kontakt

AXIMA SK, s.r.o.

servisné stredisko

Kmeťovo 403

941 62 Kmeťovo